巴塞尔钟表展新品:宝珀Villeret经典系列女装月相日历手表

巴塞尔钟表展新品:宝珀Villeret经典系列女装月相日历手表

宝珀Blancpain从不惜啬于为Villeret经典系列女装手表带来更多令人着迷的繁杂功效 ,而在本年,核心毫无疑难地当属这一枚33毫米表径的月相日历手表 。

宝珀Blancpain全新Villeret经典系列女装月相日历手表

本年,宝珀倾情推出一款专为女性打造的月相及日历功效的手表。表径33毫米 ,设计不仅相沿了Villeret经典系列中的柳叶形指针 、罗马数字时标等署名式美学元素,同时接纳了传统的宝珀日历手表结构设计:月相显示位于表盘六点钟位置,日期则以带有红色新月尖真个指针缭绕表盘作出唆使。宝珀对于细节的一向存眷以及珍视经由过程表盘上姣美优美的经典月脸展露无遗 :笑靥嘴角上缀饰了一颗俏皮的佳丽痣(因其形状酷似飞蝇 ,其时称之mouche ,即蝇形点) 。这类源于十八世纪欧洲的装饰伎俩代表着挑逗玩味的立场,其时的宫庭女性会以画上一颗佳丽痣往返应爱慕者,位置差别 ,寄义也会随之转变。

全新Villeret经典系列女装月相日历手表搭载913QL.P主动上链机芯,专为满意今世女性的欲望以及需求而出格研发。犹如宝珀男装手表同样,该机芯也配备了抗磁硅质游丝和宝珀开发的非凡安全体系 ,以掩护日期唆使机芯免受不测操作掉误带来的影响 。机械装配的运转美态透过蓝宝石玻璃表违尽收眼底,颠末从头设计的机芯为手表带来更为宽广开放的视觉效果 。不仅云云,宝珀将机芯上的边框移除了 ,患上以在答应规模内最年夜拓宽摆陀尺寸,让其重量漫衍更平均之余,也同时年夜幅度降低了总体的机芯厚度。

全新Villeret经典系列女装月相日历手表提供两种技俩可选:红金款搭配卵白色表盘 ,精钢款则搭配白色表盘。两种款型的盘面均镶有亮丽宝石,更在表圈镶嵌48颗闪烁美钻,可搭配短吻鳄鱼皮表带或者金属表链 。

【读音】:

bǎo pò Blancpaincóng bú xī sè yú wéi Villeretjīng diǎn xì liè nǚ zhuāng shǒu biǎo dài lái gèng duō lìng rén zhe mí de fán zá gōng xiào ,ér zài běn nián ,hé xīn háo wú yí nán dì dāng shǔ zhè yī méi 33háo mǐ biǎo jìng de yuè xiàng rì lì shǒu biǎo 。

bǎo pò Blancpainquán xīn Villeretjīng diǎn xì liè nǚ zhuāng yuè xiàng rì lì shǒu biǎo

běn nián ,bǎo pò qīng qíng tuī chū yī kuǎn zhuān wéi nǚ xìng dǎ zào de yuè xiàng jí rì lì gōng xiào de shǒu biǎo 。biǎo jìng 33háo mǐ ,shè jì bú jǐn xiàng yán le Villeretjīng diǎn xì liè zhōng de liǔ yè xíng zhǐ zhēn 、luó mǎ shù zì shí biāo děng shǔ míng shì měi xué yuán sù ,tóng shí jiē nà le chuán tǒng de bǎo pò rì lì shǒu biǎo jié gòu shè jì :yuè xiàng xiǎn shì wèi yú biǎo pán liù diǎn zhōng wèi zhì ,rì qī zé yǐ dài yǒu hóng sè xīn yuè jiān zhēn gè zhǐ zhēn liáo rào biǎo pán zuò chū suō shǐ 。bǎo pò duì yú xì jiē de yī xiàng cún juàn yǐ jí zhēn shì jīng yóu guò chéng biǎo pán shàng jiāo měi yōu měi de jīng diǎn yuè liǎn zhǎn lù wú yí :xiào yè zuǐ jiǎo shàng zhuì shì le yī kē qiào pí de jiā lì zhì (yīn qí xíng zhuàng kù sì fēi yíng ,qí shí chēng zhī mouche,jí yíng xíng diǎn )。zhè lèi yuán yú shí bā shì jì ōu zhōu de zhuāng shì jì liǎng dài biǎo zhe tiāo dòu wán wèi de lì chǎng ,qí shí de gōng tíng nǚ xìng huì yǐ huà shàng yī kē jiā lì zhì wǎng fǎn yīng ài mù zhě ,wèi zhì chà bié ,jì yì yě huì suí zhī zhuǎn biàn 。

quán xīn Villeretjīng diǎn xì liè nǚ zhuāng yuè xiàng rì lì shǒu biǎo dā zǎi 913QL.Pzhǔ dòng shàng liàn jī xīn ,zhuān wéi mǎn yì jīn shì nǚ xìng de yù wàng yǐ jí xū qiú ér chū gé yán fā 。yóu rú bǎo pò nán zhuāng shǒu biǎo tóng yàng ,gāi jī xīn yě pèi bèi le kàng cí guī zhì yóu sī hé bǎo pò kāi fā de fēi fán ān quán tǐ xì ,yǐ yǎn hù rì qī suō shǐ jī xīn miǎn shòu bú cè cāo zuò diào wù dài lái de yǐng xiǎng 。jī xiè zhuāng pèi de yùn zhuǎn měi tài tòu guò lán bǎo shí bō lí biǎo wéi jìn shōu yǎn dǐ ,diān mò cóng tóu shè jì de jī xīn wéi shǒu biǎo dài lái gèng wéi kuān guǎng kāi fàng de shì jiào xiào guǒ 。bú jǐn yún yún ,bǎo pò jiāng jī xīn shàng de biān kuàng yí chú le ,huàn shàng yǐ zài dá yīng guī mó nèi zuì nián yè tuò kuān bǎi tuó chǐ cùn ,ràng qí zhòng liàng màn yǎn gèng píng jun1 zhī yú ,yě tóng shí nián yè fú dù jiàng dī le zǒng tǐ de jī xīn hòu dù 。

quán xīn Villeretjīng diǎn xì liè nǚ zhuāng yuè xiàng rì lì shǒu biǎo tí gòng liǎng zhǒng jì liǎng kě xuǎn :hóng jīn kuǎn dā pèi luǎn bái sè biǎo pán ,jīng gāng kuǎn zé dā pèi bái sè biǎo pán 。liǎng zhǒng kuǎn xíng de pán miàn jun1 xiāng yǒu liàng lì bǎo shí ,gèng zài biǎo quān xiāng qiàn 48kē shǎn shuò měi zuàn ,kě dā pèi duǎn wěn è yú pí biǎo dài huò zhě jīn shǔ biǎo liàn 。

aoa体育APP下载-aoa最新版-官方下载

  • 分享


上一篇:巴塞尔新品:欧米茄海马系列Aqua Terra珠宝手表 下一篇:巴塞尔钟表展新品:泰格豪雅卡莱拉系列“蟒蛇头”陀飞轮手表

发表评论